Chính sách bảo hành


Bảo hành trong vòng 12 tháng sau khi bàn giao website cho khách hàng
Trong thời gian bảo hành và bảo trì website là 12 tháng. Nếu khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa và nâng cấp website mà không phải lỗi kỹ thuật thì bên Webbankvn sẽ tính phí phù hợp.