hsoting


Internet Việt Nam đi quốc tế đã được khắc phục xong

Internet Việt Nam đi quốc tế đã được khắc phục xong

Đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia Gateway Pacific) cho biết 11 giờ 15 phút tối qua (1/10) AAG đã bắt đầu tiến hành hàn nối cáp và có tín hiệu trở lại. Đến 7 giờ 45 sáng nay (2/10), cáp đã được hàn nối xong, sớm hơn dự kiến 1 ngày. Kênh truyền đi quốc tế được khôi phục 100%.

Chi tiết

Hướng dẫn bật trạng thái online skype trên website

Hướng dẫn bật trạng thái online skype trên website

Hướng dẫn bật trạng thái online skype trên website

Chi tiết