Đăng ký trang web với Bộ Công Thương


Đăng ký website Bộ Công Thương - Tên miền Bộ Thông Tin Truyền Thông

Đăng ký website Bộ Công Thương - Tên miền Bộ Thông Tin Truyền Thông

Mức phạt sẽ từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định; Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không đăng ký lại; cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký; hoặc gian dối, cung cấp thông tin sai sự

Chi tiết