Nhà Hàng Mái Lá - http://nhahangmaila.com


Nhà Hàng Mái Lá - http://nhahangmaila.com

Nhà Hàng Mái Lá - http://nhahangmaila.com

ẨM THỰC SÂN VƯỜN MÁI LÁ

ĐT: 028 37 718 718 - Hotline: 0903 39 30 30

Địa chỉ: 1D đường số 36, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Email: amthucmaila2020@gmail.com

Website: www.nhahangmaila.com