Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TH - https://thetech.com.vn


Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TH - https://thetech.com.vn

Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TH - https://thetech.com.vn

Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TH (tên viết tắt Thetech Co., LTD) thành lập năm 2014, là nhà phân phối vật liệu, hóa chất, linh kiện cho sản xuất lắp ráp điện tử.

TH sinh ra và trở thành nhà cung cấp với sứ mệnh là cầu nối giữa các nhà sản xuất vật liệu, linh kiện cho các nhà máy lắp ráp điện tử.