Thiết kế website - Trung tâm Đào tạo Nghề Việt Mỹ


Thiết kế website - Trung tâm Đào tạo Nghề Việt Mỹ

Thiết kế website - Trung tâm Đào tạo Nghề Việt Mỹ

Trung tâm Việt Mỹ

Trung tâm Việt Mỹ (tên viết tắt bằng tiếng Anh: VAC) - một trung tâm giáo dục và đàotạo và là con của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lê Nguyễn - Chi nhánhBình Dương được chính thức khai trương vào ngày 15 tháng 3 năm 2003.

Trung tâm Việt Mỹ có hai đại diệnchính là Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ (chuyên dạy Anh ngữ) và Trung tâm Đào tạoNghề Việt Mỹ (chuyên đào tạo nghề).

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ (tên viết tắt bằng tiếng Anh: VATC) là một trung tâm chuyên dạy Anhngữ (xin vui lòng xem thêm chi tiết ở cách trang có liên quan) được thành lậpvà đi vào hoạt động dựa trên những cơ sở pháp lý sau đây:

- Là trung tâm ngoại ngữ được UBND Tỉnh Bình Dương và SởGiáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Dương cấp phép theo Quyết định Số 3379/QĐ-UBND vàQuyết định Số 3380/QĐ-UBND (ngày 02 tháng 11 năm 2010);

- Là thương hiệu hợp tác nhượng quyền được ký kết giữaCông ty CP SX TM Lê Nguyễn - Chi nhánh Bình Dương và Công ty TNHH Liên Việt Mỹ- Hội sở TP Hồ Chí Minh theo Hợp đồng Số 02/2009/PANVAT-HĐNQ (ngày 28 tháng 8năm 2009);

- Kế thừa trung tâm tiền thân là Trung tâm Đào tạo ViệtMỹ trực thuộc Công ty TNHH Liên Việt Mỹ - Chi nhánh Bình Dương (ngày 15 tháng 3năm 2003)

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ làtrung tâm ngoại ngữ đầu tiên tại Tỉnh Bình Dương có sự tham gia giảng dạy trựctiếp của giáo viên bản ngữ. Qua gần 10 năm hình thành và phát triển tại TỉnhBình Dương, Trung tâm đã đào tạo ra hơn 15.000 lượt học sinh và sinh viên,nhiều người trong số này đã vận dụng Anh ngữ để thực hiện rất tốt nhiều nhiệmvụ quan trọng khác nhau trong xã hội, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vàocông cuộc phát triển chung của xã hội tại Tỉnh Bình Dương, nói riêng, và ở ViệtNam, nói chung.

Trung tâm Đào tạo Nghề Việt Mỹ

Trung tâm Đào tạo Nghề Việt Mỹ (tên viết tắt bằng tiếng Anh: VAVTC) là một trung tâm chuyên đào tạonghề (tin học văn phòng, sửa chữa máy tính, quản trị mạng máy tính, thiếtkế đồ họa, vẽ mỹ thuật, kỹ năng mềm, sửa chữa điện thoại di động, v.v.) (xin vui lòng xem thêm chi tiết ở các trang có liên quan). Trung tâmĐào tạo Nghề Việt Mỹ được được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở pháp lý sau đây:

-Quyết định Số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH (ngày 30 tháng 12 năm2008);

-Quyết định Số 444/SLĐTBXH-DN (ngày 7 tháng 4 năm 2011)

Số 352-354, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3836 564 - 3898 435 -3856 194 - 3856 195 - 3904 973 - 3904 974
Thư Điện thoại (Fax): 0650 3898 435
Thư Điện tử: info@vietmybinhduong.edu.vn
Trang mạng: www.vietmybinhduong.edu.vn