Phần mềm điều khiển, hỗ trợ từ xa không bị giới hạn UltraViewer


PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA


Phần mềm UltraViewer giúp bạn có thể điều khiển máy tính

hỗ trợ khách hàng từ xa như ngồi trước màn hình.

Hơn100.000người sử dụng trên toàn thế giới

Hoàn toàn miễn phí

Rất dễ sử dụng

Điều khiển / hỗ trợ máy tính từ xa

Ứng dụng trong dạy học trực tuyến

Download tại đây