Hướng dẫn tạo email account trong outlook express


Bước 1:

 • Mở Outlook Express thiết kế website, hosting, doamin, responsive, vào Tools -> Accounts...

 • Nhấn nút Add -> Mail...

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

Bước 2

 • Display name : nhập tên hiển thị ( vd : Name Company )

 • Nhấn nút Next

thiết kế website, hosting, doamin, responsive


Bước 3:

 • E-mail address : nhập địa chỉ e-mail

 • Nhất nút Next

thiết kế website, hosting, doamin, responsive


Bước 4:

 • Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server : nhập tên máy chủ nhận mail, vd : domain.com

 • Outgoing mail (SMTP) server : nhập tên máy chủ gửi mail, vd : domain.com

 • Nhấn nút Next

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

Bước 5:

 • Account name: Nhập đầy đủ địa chỉ email , vd : info@doamin.com

 • Password : Nhập mật khẩu của email

 • Nhấn nút Next

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

 • Nhấn nút Finish

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

Bước 6:

 • Chọn account vừa tạo, nhấn nút Properties ( nút thứ 3 bên phải )

thiết kế website, hosting, doamin, responsivethiết kế website, hosting, doamin, responsive

Bước 7:

 • Đánh dấu vào ô "My server requires authentication

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

 • Đôi khi nhà cung cấp ADSL chặn port 25 ( port gửi email ), thì phải nhập giá trị 26 vào ô Outgoing mail (SMTP).

 • Nếu mail người nhận không chấp nhận dung lượng lớn ( mail @vnn.vn, @hcm.fpt.vn khoảng 2MB , mail @yahoo.com khoảng 10MB ), thì phải chia nhỏ email ra làm nhiều phần.
  Khi đó phải đánh dấu vào ô Sending -> Break apart messages larger than [ ] KB

 • Khi check mail POP3, Outlook Express tự động lấy hết thư trên server về máy của mình, nếu muốn lưu một bản trên server thì đánh dấu vào ô Delivery -> Leave a copy of messages on server.

 • Tuy nhiên, không nên chọn ô này, vì như vậy sẽ bị đầy đĩa trên server ( nếu host bị đầy thì không nhận được email nữa )

thiết kế website, hosting, doamin, responsive

Chúc bạn thành công!