TeamViewer - Phần mềm điều khiển, hỗ trợ từ xa không bị giới hạn


Đây là phần mềm dùng để hỗ trợ khách hàng qua mạng, điều kiện là 2 máy tính của người hỗ trợ và người được hỗ trợ đều phải cài phần mềm này. Nói một cách vắn tắt là người hỗ trợ cho dù đang ở đâu, vẫn dùng máy tính của mình để làm việc trên máy tính của người được hỗ trợ, ví dụ như cài đặt phần mềm, hướng dẫn qua mạng,...


Cho dù làm việc trên máy tính của người được hỗ trợ, nhưng bất kỳ lúc nào, người được hỗ trợ muốn người hỗ trợ chấm dứt sự hỗ trợ, chỉ cần thoát khỏi phần mềm đang sử dụng, ngay lập tức, người hỗ trợ sẽ không thao tác được trên máy tính của người được hỗ trợ.

team 8,9,10,11,12, teamviewer commercial use suspected, teamviewer 5 minute limit, teamviewer giới hạn 5 phút, teamviewer báo lỗi, teamviwear kết nối không được.

Xóa hết Teamviewer dang cài đặt xong rồi tải file bên dưới giải nén và chạy file

Download