Domain - Tên miền


Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì hàng năm
Thiết kế website, hosing, domainTên miền Việt Nam
.vn280.000 VNĐ470.000 VNĐ/năm
.com.vn | .net.vn |.biz.vn290.000 VNĐ340.000 VNĐ/năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vnTên miền địa giới hành chính200.000 VNĐ200.000 VNĐ/năm
.name.vn30.000 VNĐ30.000 VNĐ/năm
Thiết kế website, hosing, domainTên miền Quốc tế
.com | .net Thiết kế website, hosing, domain299.000 VNĐ
.org | .info | .link Thiết kế website, hosing, domain300.000 VNĐ
.usThiết kế website, hosing, domain270.000 VNĐ
.biz | .pw Thiết kế website, hosing, domain305.000 VNĐ
.co.uk | .eu Thiết kế website, hosing, domain278.000 VNĐ
.bz | .ws | .tv Thiết kế website, hosing, domain700.000 VNĐ
.agency | .report | .supply | .supplies | .exposed | .photography | .technology | .photos | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .directory | .today | .tips | .company | .systems | .management | .center | .support | .email | .solutions | .education | .institute | .international Thiết kế website, hosing, domain475.000 VNĐ
.bargains | .cheap | .zone | .boutique | .farm | .services | .vision | .fish | .tools | .parts | .industries | .pub | .community | .cleaning | .catering | .cards | .marketing | .photo | .gift | .guitars | .webcam | .trade | .bid | .events | .productions | .democrat | .foundation | .properties | .social | .rentals | .vacations | .immobilien | .works | .watch | .cool | .guru | .land | .bike | .clothing | .plumbing | .singles | .camera | .estate | .contractors | .construction | .kitchen | .enterprises | .tattoo | .shoes | .sexy | .domains | .academy | .computer | .training | .builders | .repair | .camp | .glass | .coffee | .florist | .house | .solar | .exchange | .gripe | .moda Thiết kế website, hosing, domain723.000 VNĐ
.pink | .blue | .red | .de Thiết kế website, hosing, domain430.000 VNĐ
.cc Thiết kế website, hosing, domain581.000 VNĐ
.viajes | .limo | .codes | .partners | .holiday | .condos | .maison | .tienda | .flights | .cruises | .villas | .expert | .holdings | .ventures | .diamonds | .voyage | .recipes | .careers | .dating | .capital | .engineering Thiết kế website, hosing, domain1.161.000 VNĐ
.mobi | .ninja | .in | .com.co | .net.co | .nom.co | .ca Thiết kế website, hosing, domain452.000 VNĐ
.ink | .wiki | .tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw | .cn | .com.cn Thiết kế website, hosing, domain968.000 VNĐ
.christmas | .blackfriday | .rest | .buzz | .menu Thiết kế website, hosing, domain903.000 VNĐ
.pics | .reviews | .dance Thiết kế website, hosing, domain548.000 VNĐ
.futbol | .xyz Thiết kế website, hosing, domain290.000 VNĐ
.me Thiết kế website, hosing, domain645.000 VNĐ
.asia | .tel | .pro Thiết kế website, hosing, domain366.000 VNĐ
.co Thiết kế website, hosing, domain735.000 VNĐ
.xxx | .jp Thiết kế website, hosing, domain2.650.000 VNĐ
.kiwi Thiết kế website, hosing, domain839.000 VNĐ
.club Thiết kế website, hosing, domain387.000 VNĐ
.build Thiết kế website, hosing, domain1.774.000 VNĐ
.ceo Thiết kế website, hosing, domain2.419.000 VNĐ
.bar Thiết kế website, hosing, domain1.838.000 VNĐ
Các Dịch vụ miễn phí:

• Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel.• URL Redirect

• A Record

• MX Record

• Dynamic DNS

• Under construction

• CName Record

• URL Frame

• Email forwarding

Thiết kế website, hosing, domain

Hãy liên hệ ngayđể bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay hoặc nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về dịch vụ của chúng tôi